top of page

Aby obejrzeć więcej programów - kliknij rozwijane Menu powyżej

HISTORIA SAMUELA

Historia Samuela

Historia Samuela

Samuel #1 - Anna prosi o dziecko

Samuel #2 - Samuel dziecko Anny

Samuel #3 - Samuel słyszy Boży głos

Samuel #4 - Samuel Sędzią Izraela

Samuel #5 - Podsumowanie

bottom of page