top of page
Video Camera

RETRANSMISJE Z KAZAŃ
W POLSKIM KOŚCIELE W DANDENONG, AUSTRALIA

"Zagadka koryncka" | "Corinthian riddle"

"Boża controla wydarzeń" | "God's control of events"

"Setnik" | "Centurion"

"Wysłani" | "Sent"

Trudne przebaczenie | Difficult forgiveness

"Idźcie..." | "Go..."

"Przewodnik" | "The Guide Book"

Dajesz im coś do jedzenia | You give them something to eat

Golden mice

Sinners are welcome here

God's grace at work

Trzecie kuszenie Jezusa

Boże laboratorium medyczne | God's medical laboratory

"Zbawienie z uczynków" | "Salvation by works"

Healing of the blind man

Be like Bereans

Message of the Menorah

A program to effectively counteract depression

Purpose driven church

Going deeper

Starożytna mądrość

Dearer than the Kingdom of God

Jozjasz reformator

Divine character in numbers

The Righteousness of Joseph

Soon our salvation is dawning

The Joy of Harvest