top of page

JAK CHRONIĆ SWÓJ UMYSŁ?

Aby obejrzeć więcej programów - kliknij rozwijane Menu powyżej

Konferencja Zdrowia Psychicznego

Konferencja Zdrowia Psychicznego

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – formy zaburzeń i chorób psychicznych

Diagnozowanie zaburzeń u dzieci i młodzieży – przyczyny i objawy

Próby leczenia – rodzina czy farmakologia?

Troska o dobrostan psychiczny – budowanie poczucia własnej wartości i stawianie granic

Troska o dobrostan psychiczny – budowanie relacji i zarządzanie konfliktami

Zaburzenia zachowań społecznych

Zaburzenia lękowe i zaburzenia odżywiania

Depresja a psychosomatyka u adolescentów

Zaburzenia osobowości

Pytania i odpowiedzi

Budowanie odporności psychicznej: zdrowa samoświadomość, poznawanie siebie

Budowanie odporności psychicznej: zdrowa samoświadomość, zarządzanie emocjami

Budowanie odporności psychicznej: zdrowe relacje, budowanie akceptacji, miłości i własnej wartości

Budowanie odporności psychicznej: zdrowe relacje, wspieranie i motywowanie

bottom of page