top of page

SZKÓŁKI DLA DZIECI MŁODSZYCH

Aby obejrzeć więcej programów - kliknij rozwijane Menu powyżej

Szkółka dla dzieci młodszych (Kindergarten), wiek 3-4 lata

Szkółka dla dzieci młodszych (Kindergarten), wiek 3-4 lata

#1 Józef sprzedany jako niewolnik - hist. biblijna na podst. Pisma Świętego oraz materiału:GraceLink

#3 Zagubiona moneta - historia biblijna na podst. Pisma Świętego oraz materiału: GraceLink

#5 Jezus się modli - historia biblijna na podst. Pisma Świętego oraz materiału: GraceLink

#6 Mała służąca - historia biblijna na podst. Pisma Świętego oraz materiału: GraceLink

#10 Jezus i uczniowie - historia biblijna na podst. Pisma Świętego oraz materiału: GraceLink

Samuel #1 - Anna prosi o dziecko

Samuel #2 - Samuel dziecko Anny

Samuel #3 - Samuel słyszy Boży głos

Samuel #4 - Samuel Sędzią Izraela

Eliasz #1 - Kruki karmią Eliasza

Eliasz #2 - Cud z mąką i oliwą

Eliasz #3 - Zmartwychwstanie syna wdowy

Eliasz #4 - Wniebowzięcie Eliasza

Elizeusz #1 - Cud rozmnożenia Oliwy

Elizeusz #2 - Znowu żywy

Elizeusz #3 - Elizeusz i trująca potrawa

Elizeusz #4 - Zatopiona siekiera

Elizeusz #5 - Boża armia otacza Dotan

Narodziny Jezusa #1 - Narodziny Jezusa

Narodziny Jezusa #2 - Pieśń Bożonarodzeniowa

Historia o Danielu #1 - Śniadanie Daniela

Historia o Danielu #2 - Królewski sen

Historia o Danielu #4 - Daniel i lwy

Narodziny Jezusa #3 - Bożonarodzeniowe prezenty

Narodziny Jezusa #2 - Pieśń Bożonarodzeniowa

Narodziny Jezusa #1 - Narodziny Jezusa

Historia o Danielu #4 - Daniel i lwy

Historia o Danielu #2 - Królewski sen

Historia o Danielu #1 - Śniadanie Daniela

Cuda Jezusa #1 - Zamiana wody w wino w Kanie Galilejskiej

bottom of page