top of page

ŚLADAMI APOSTOŁA PAWŁA

Aby obejrzeć więcej programów - kliknij rozwijane Menu powyżej

Śladami apostoła Pawła

Śladami apostoła Pawła

Z Tarsu do Jerozolimy

Na drodze do Damaszku

Rabin odkrywa ewangelię

Światłość dla pogan

Paweł pod gradem kamieni

Kościół wyłania się z cienia judaizmu

Misja w Macedonii

Jezus jest Mesjaszem

Błogosławiona nadzieja

Szlachetni Berejczycy

Objawienie nieznanego Boga

Korynt – miasto bliźniaczych portów

Tajemnica objawiona

Duchowe ożywienie i rozruchy w Efezie

Powrót do Galacji

Listy do młodych zborów

Niezapomniana noc w Troadzie

Odwołanie do cesarza

Biegu dokonałem

Spuścizna apostoła Pawła

bottom of page